Het team van Stichting Digitale Bereikbaarheid & Samenleving bestaat uit 6 onafhankelijke adviseurs en 2 leden van de Raad van Advies. Samen hebben wij jarenlange ervaring en een uitstekend netwerk binnen onze doelgroepen en de gevestigde en zeker ook nieuwe uitdagende leveranciers.

Henk Kreft

Henk Kreft verzorgt met een flinke dosis gezond verstand, doorzettingsvermogen en een enorme vakkennis van oplossingen op het gebied van digitale bereikbaarheid.


Henk heeft diverse directie-functies vervuld bij een van de grotere operators in Nederland.

Zijn indrukwekkende ervaring en uitgebreid netwerk vormen een mooie basis om u te voorzien van deskundig advies.

Rick Haverkort 

Rick Haverkort combineert als adviseur zijn analytisch vermogen, creativiteit en vakkennis van digitale bereikbaarheid.


Rick is na een bedrijfskundige studie werkzaam geweest in diverse commerciële functies en als consultant in IT en  infrastructuur.  

Hij wordt veelvuldig gevraagd te adviseren bij complexe vraagstukken vanwege zijn objectieve en creatieve denkwijze gecombineerd met heldere communicatie.

Marco Heida

Marco Heida weet de slag te maken van de Diensten en Services naar techniek, en andersom. Daarmee brengt hij bestuur, uitvoering en leveranciers bij elkaar om tot een optimale dienstverlening te komen.


Na diverse project-, advies-, en managementfuncties in het bedrijfsleven is Marco actief geworden om organisaties bij te staan in de verbeteringen en vernieuwingen van de ICT. Zowel voor de medewerkers, eindgebruikers als de uiteindelijke klanten. 

Wim van der Bijl

Wim van der Bijl is ervaren consultant met een groot analytisch vermogen. Wim vertaalt ICT-ontwikkelingen naar relevante business mogelijkheden,  kan uitstekend presenteren en draagt zijn kennis graag over als trainer. Wim werkte 17 jaar voor een van de grotere operators en was verantwoordelijk voor de eerste pilots met ADSL en glasvezelaansluitingen. Daarna werkte Wim 17 jaar als Technology consultant en Network en Security Architect bij Capgemini.

Max Remerie

Max Remerie staat voor maatschappelijke en economische impact met digitalisering. Hij verbindt hiervoor partijen, mensen en kennis. Max heeft zelf als consultant maar ook als directeur van Siemens IT Solutions & Services veel ervaring met digitale transformaties binnen de overheid, de zorg en in het bedrijfsleven. Hij is actief betrokken bij diverse smart city initiatieven en begeleidt op dit moment onder meer de Drechtsteden in de triple helix aanpak van hun digitale innovatie ecosysteem zoals ook bij The Hague Security Delta in het verleden.

Ada Moesbergen

Ada Moesbergen is een allround projectadviseur en heeft de afgelopen 25 jaar veel ervaring opgedaan bij uiteenlopende organisaties.  Haar kracht ligt onder andere in het organiseren, vertaalslag maken van beleid of idee naar operationele uitvoering. Ze is klantgericht, dienstverlenend, flexibel, nauwkeurig in het werken met budgetten en contracten en positief ingesteld. Ada stelt het doel van de klant voorop en weet dit op een plezierige wijze te bewerkstelligen.

Job Oppenhuizen

Job is de ervaren professional met betrekking tot glasvezel(netwerken). In verschillende functies als engineer, leidinggevende, business consultant en projectleider heeft Job de technische, commerciële en strategische kant van meerdere telecom gerelateerde projecten tot een succes gemaakt. 

Job zorgt ook voor analyses en oplossingen en het doorrekenen van de terugverdientijd.

Jan van Run

Jan van Run verbindt met humor, ervaring en financieel inzicht de leden van de Raad van Advies.

Jan heeft diverse functies gehad in het openbaar bestuur, bij  decentrale overheden. Deze opgedane ervaring zet Jan nu in voor toezichthoudende functies en in zijn adviezen bij publiek-private samenwerkingen.

Kees Bosman

Kees Bosman is een zeer ervaren manager in de Telecomindustrie.

Hij bekleedde hoge directieposities bij zowel KPN als UPC/Ziggo. Vanuit die posities heeft Kees zeer ruime kennis en ervaring opgedaan op het gebied van telecommunicatie in het algemeen en in het bijzonder over internet en televisie en geeft Kees nu adviezen op dit terrein.

Over ons

Digitale bereikbaarheid is essentieel voor onze samenleving.


Wij zijn de oplossingsgerichte gesprekspartner voor besluitvormers en praktijkmensen die de taak hebben een nieuwe sociale digitale organisatie en dienstverlening op te bouwen. Vaak spreken wij met beleidsmakers van lokale overheden. Wij geven ook direct advies aan bedrijven en burgerinitiatieven.


De economische groei is te danken aan het internet en technologische ontwikkelingen zoals Internet of Things, Blockchain en Artificial Intelligence als de pijlers van verdere Digitale Transformatie.


Stichting Digitale Bereikbaarheid adviseert overheden, non-profit instellingen, collectieven en burgerinitiatieven in hun zoektocht naar een betere dienstverlening aan de samenleving via de toepassing van digitalisering en digitale connectiviteit die noodzakelijk is.


Stichting Digitale Bereikbaarheid biedt expertise, ervaring en een actief netwerk bij betrokkenen.


Stichting Digitale Bereikbaarheid is onafhankelijk en heeft een groot netwerk maar geen enkele contractuele relatie met leveranciers van producten en oplossingen.


Dit brengt heel veel kansen maar zeker ook risico’s met zich mee op het gebied van data, privacy en digitale inclusie;

Stichting Digitale Bereikbaarheid & Samenleving

  • Opgericht in 2017 door Henk Kreft en Rick Haverkort en in 2023 is Marco Heida toegetreden tot SDBS
  • Inmiddels adviseur van 10-tallen gemeenten en diverse zorginstellingen en overige non-profit organisaties
  • Vast gezicht op het jaarlijkse VNG congres