Uw onafhankelijke partner voor een digitale en inclusieve samenleving

Stichting Digitale Bereikbaarheid adviseert overheden, ondernemers en burgers in hun zoektocht

naar het optimaal gebruik maken van digitale mogelijkheden via een mensgerichte digitalisering


          Digitale bereikbaarheid is essentieel voor onze samenleving         


Wij zijn de oplossingsgerichte gesprekspartner voor besluitvormers en praktijkmensen die de taak hebben een nieuwe sociale digitale organisatie en dienstverlening op te bouwen. Vaak spreken wij met bestuurders en verantwoordelijke managers van lokale overheden, zorginstellingen en overige non-profit organisaties. Zo weten wij waar de uitdagingen liggen om de nieuwe digitalisering-mogelijkheden toe te passen in de organisatie.


De huidige economische groei is te danken aan het internet en technologische ontwikkelingen zoals Internet of Things, Blockchain, Sensoring, Connectiviteit en Artificial Intelligence als de pijlers van verdere Digitale Transformatie. Dat brengt ook grote vraagstukken met zich mee. Hoe passen we die toe in onze dienstverlening of om de in terne processen te optimaliseren? Dit brengt heel veel kansen maar zeker ook risico’s met zich mee op het gebied van data, privacy en digitale inclusie. Wij kiezen voor een mensgerichte aanpak rondom informatie.


Stichting Digitale Bereikbaarheid & Samenleving adviseert overheden, non-profit instellingen, collectieven en burgerinitiatieven in hun zoektocht naar een betere dienstverlening aan de samenleving via de toepassing van digitalisering en digitale connectiviteit die noodzakelijk is.


Stichting Digitale Bereikbaarheid & Samenleving biedt expertise, ervaring en een actief netwerk bij betrokkenen.

Wij zijn onafhankelijk en hebben een groot netwerk maar geen enkele contractuele relatie met leveranciers van producten en oplossingen.

Onafhankelijk en objectief advies

Digitale Connectiviteit

Glasvezel, 5G, 6G, Wifi en overige connectiviteit.


Procesbegeleiding en kennis rondom het creëren van digitale inclusiviteit. Toepassing en opzetten van geldende wet- en regelgeving. Beleid, afstemming met burgers en ondernemers.

De basis infrastructuur in uw Openbare Ruimte.

Slimme Toepassingen

Hier gaat het primair om data en informatie als basis van de toepassingen.


Toepassing van Artificial Intelligence, Sensoring, Blockchain, Big Data, Internet of Things, Smart Mobility, Energie-transitie, Cybersecurity en overige digitale technieken in uw Openbare Ruimte. Ten behoeve van Inclusiviteit, veiligheid en innovatie.

Eigen ICT innovaties

De basis in uw organisatie van de eigen IT/ICT op orde.


De ICT in uw eigen organisatie optimaal en veilig inrichten voor uw medewerkers en overige gebruikers. Telefonie, Infrastructuur, IT (hardware en software). De kantoor-automatisering op orde maar ook gebruik maken van bijvoorbeeld sensortechnologie voor interne processen.

Onze dienstverlening

Digitale connectiviteit Samenleving

 • Advisering & procesbegeleiding
 • Coordinatie uitrol (glasvezel)netwerken
 • Beleid opstellen (ondergronds infra, antennes)
 • (Markt) onderzoek
 • Wet- en regelgeving opstellen
 • Marktconsultaties
 • Procesbegeleiding
 • Presentaties en kennissessies
 • Whitepapers

Slimme toepassingen Samenleving

 • Inspiratiesessies
 • Opleidingen
 • Whitepapers
 • (Strategisch) beleid opstellen
 • Advisering en Procesbegeleiding
 • Inkoopbegeleiding
 • Marktonderzoek
 • Businesscase maken
 • Boeken
 • Publicaties
 • Kennissessies

Innovaties, organisatie en processen, eigen ICT

 • ICT X-ray / Scan
 • Strategie bepaling
 • Advies
 • Beleid
 • Opstellen Pakket van Eisen
 • Inhoudelijke ondersteuning bij Aanbestedingen
 • Transitie begeleiden en vormgeven
 • Programma management
 • Projectmanagement
 • Subject Matter Expert

Wij helpen in de volgende branches

Gemeente

Provincie

Waterschap

Zorg

Onderwijs

Overig