Ondersteuning met de bepaling van de nieuwe ICT en de daarop volgende beschrijving van Pakket van Eisen, Inkoopdocumentatie en uiteindelijke transitie. 

Projectopzet en Projectleider en adviseur ICT Transitie (cloud: werkplek-omgeving, hardware (Pakket van Eisen laptops & mobiele telefoons), infrastructuur en (wifi-) netwerk, audiovisuele middelen, telefonie Microsoft 365 Teams (VNG standaarden). De activiteiten beslaan Advies, Aanbesteding en Projectleiding (Prince 2 methodiek) van alle domeinen. Business eisen matchen op IT randvoorwaarden en mogelijkheden in de markt.


Zeer tijd kritisch, BIO-compliance, complexe ontvlechting van huidige leverancier en veranderkundig qua Business en ICT beheer.

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

Onderzoek kwaliteit internet-voorziening en advies glasvezel

In 2017 starten wij bij één gemeente in de Bollenstreek met een onderzoek naar de kwaliteit van de internet-voorziening.  De afgelopen 6 jaar is er veel gebeurd met niet alleen de startgemeente Teylingen maar in de slipstream ook de overige gemeenten van de Bollenstreek. Dankzij een goede samenwerking tussen alle Bollenstreek-gemeenten zijn de 4000 aansluitingen in het buitengebied voorzien van een glasvezelnetwerk.

Leerpunten voor alle partijen die betrokken waren was vooral dat samenwerking leidt tot succes.


Resultaat is dat zo goed als 100% van Bollenstreek bewoners de beschikking hebben over een kwalitatief hoogstaande connectiviteit. Inclusie is in de Bollenstreek geen wens maar een digitale realiteit voor zo goed als alle inwoners.

Diverse gemeenten in de "Bollenstreek"

Aanbesteding coördinatie en inhoudelijke bepaling (opstellen Pakket van Eisen) van de inkoop van ca. 650 laptops, software, accessoires en randapparatuur als ook de support en servicedesk voor alle medewerkers en vrijwilligers. Benchmark van de mobiele telefonie en analyse huidig data verbruik voor een optimaal resultaat.

Natuurmonumenten
Als subject-matter expert / auditeur diverse onderdelen van de overheid van Abu-Dhabi en Dubai ge-audit ten behoeve van een terugkerend Abu-Dhabi en Dubai Government Excellence Program om samen met ca. 60 experts vanuit de hele wereld de Overheid te toetsen aan de Global Beste Practice.
Abu Dhabi en Dubai